Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đạm đơn bào FML có dạng lỏng, Quý Khách Hàng có thể sử dụng phuy nhựa hoặc bồn chứa để bảo quản sản phẩm.

Để bảo quản FML tốt nhất, Quý Khách Hàng nên đặt sản phẩm ở vị trí mát mẻ, tránh nóng và ánh nắng trực tiếp.

Đối với các Khách Hàng lần đầu sử dụng FML thì Công ty Tân Hữu Quí sẵn sàng hỗ trợ bồn chứa và vận chuyển đến tận kho của Quý Khách Hàng.