Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đạm đơn bào (hay còn gọi là Single cell protein) là thuật ngữ gọi theo quy ước dùng để chỉ nguồn protein thu được từ vi sinh vật. Phân biệt với protein đa bào, thì nó được nguồn protein thu được từ động vật và thực vật.

Còn Nấm men là mộ t trong 4 nhóm vi sinh vật dùng để sản xuất ra đạm đơn bào hiện nay. Và AJITEIN là đạm đơn bào được sản xuất từ nấm men, thu được trong quá trình lên men tinh bột củ mì và rỉ mật đường bởi các dòng nấm men, sau khi chiết xuất ra bột ngọt (hay còn gọi là Acid Glutamic) thì sẽ thu được Ajitien => Vi vậy, nó cũng được gọi tên là đạm nấm men.