Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đạm đơn bào Procell có độ đạm cao trên 60% và đạm tiêu hóa 86% sản phẩm phù hợp để thay thế các nguyên liệu phụ gia khác giúp cân bằng độ đạm cũng như tiết kiệm chị phí cho ngành chăn nuôi. Vì vậy Đạm đơn bào Procell thích hợp cho tất cả vật nuôi.
Tùy vào mục đích sử dụng cho từng giai đoạn phát triển của vật nuôi. Đạm đơn bào Procell sẽ được điều chỉnh liều lượng sử dụng phù hợp.