Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Quy trình sản xuất của Ajinomoto, họ sử dụng công nghệ sấy STEAM DRY hiện đại là sấy hơi nước ở nhiệt độ 60 đến 80 độ C, kéo dài 6 tiếng, công nghệ sấy steam dry này sẽ giữ lại được tất cả dưỡng chất thiết yếu của sản phẩm Ajitein.

Ajinomoto chia sẻ họ nghiên cứu áp dụng công nghệ này đảm bảo Ajitein không bị cháy đảm bảo tỉ lệ tro < 5%, trong khi các sản phẩm tương tự thì tỉ lệ tro > 15%.