Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đối với thú nhai lại như trâu,bò sữa, bò thịt, dê…FML được sử dụng ủ với rơm hoặc cỏ cho ăn trực tiếp đối với tỉ lệ dùng có thể lên đến 20%. Trang trại nuôi bò có sử dụng rỉ mật đường để bổ sung thức ăn thì cũng có thể chuyển xài thay thế một phần bằng FML tối ưu hóa hiệu quả.