Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Khi dùng FML phối trộn trong công thức thức ăn chăn nuôi sẽ không ảnh hưởng đến màu, mùi của TACN thành phẩm, vì vậy không sợ bị ảnh hưởng đến thức ăn hiện tại đang sử dụng phối trộn.