Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Theo công bố của nhà sản xuất Ajinomoto thì Ajitien an toàn cho người và động vật, nên trường hợp sử dụng lượng nhiều hơn nữa vẫn an toàn. Nhà sản xuất cũng khuyến cáo tỉ lệ thay thế nên tăng từ từ như vậy thì sẽ đảm bảo sự thay thế ổn định, không bị đột ngột.