Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Trong ngành chăn nuôi – thủy sản, Quý khách hàng và các nhà cung cấp cũng đã biết về thông tư 04 và thời gian áp dụng từ tháng 07 năm 2020. THQ và Ajinomoto cũng cập nhật thông tin này nhanh chóng và đã đăng kí, Ajitein đã nhận được cấp giấy chứng nhận là nguyên liệu được phép lưu hành và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn trong trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn thủy sản, phù hợp tiêu chuẩn thông tư 04 năm 2020 của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nên là Quý khách hàng yên tâm sử dụng Ajitien và không cần lo lắng vấn đề này.