Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đạm đơn bào Procell có dạng bột, màu nâu đen; mùi vị thơm đặc trưng giúp ăn ngon miệng (không sử dụng các phụ gia tạo màu),. Thành phần chính của Procell là đạm thô min 60%, hệ số đạm tiêu hóa 86%, ẩm độ 5%, và các acid amin như a.glutamic,