Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đạm đơn bào Ajitein đa số dạng aa rời rạc nên giúp vật nuôi rất dễ tiêu hóa, còn bột xương thịt thì protein khó tiêu hóa ở đoạn ruột non, khi xuống ruột già sẽ thành cơ chất gây tiêu chảy.
Thứ 2 là Đạm đơn bào Ajitein có nguồn gốc không phải động vật nên sử dụng phù hợp cho ngành TS xuất khẩu cho nước ngoài (bởi vì nhiều nước trên TG họ kiên ăn thịt heo, bò). Chất Xơ=0 nên rất phù hợp cho công thức của cá có vảy.
Thứ 3 là Đạm đơn bào Ajitein có thêm các aa, đặc biệt là a.glutamic 9% gấp 3 lần sản phẩm thông thường, Vì thế, sản phẩm thích hợp sử dụng cho con vật kén ăn như heo con tập ăn, nhờ vào vị umami –là vị thứ 5 được công nhận trên thế giới.