Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

FML là tiền sản phẩm để sản xuất ra Ajitien, thông thường Mà dạng bột rồi thì trải qua quá trình sấy steam dry sẽ rất tốt kém chi phí vận hành (máy móc thiết bị, nhân công, điện, chi phí bao bì, chi phí hao hụt, rất nhiều chi phí kèo theo,..) sẽ là tăng giá thành sản phẩm lên rất cao. Mình hiểu là người tiêu dùng SP sẽ trả chi chí này.

Đó là lí do Nếu Anh/ Chị tận dụng sử dụng sản phẩm dạng lỏng thì rất tiết kiệm so với dạng bột, giá rẻ hơn rất rất là nhiều lần.