Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đạm đơn bào Ajitein là sản phẩm của quá trình vi sinh vật lên men sinh khối, từ Đạm đơn bào FML dạng lỏng sau đó sấy phun theo công nghệ Steam Dry nên màn tế bào của vi sinh vật bị xé rách, nó không còn nguyên vẹn nữa, không còn nước nội bào, khi sấy xong thì độ ẩm của Đạm đơn bào Ajitein khoảng 5-6 %. Và độ ẩm không khí tại Việt Nam 60-70% vì vậy khi đưa Ajitein ra bên ngoài sẽ tự động hút ẩm. Đồng thời, với công nghê sấy phun, màn tế bào bị xé rách nên tính chất sản phẩm rất mịn. điều này làm cho sản phẩm dễ vón cục. Tuy bị vón cục, hút ẩm nhưng không làm thay đổi tính chất và dinh dưỡng của sản phẩm. Quý khách hoàn toàn yên tâm vì sẽ được tư vấn về cách bảo quản và sử dụng chi tiết, phù hợp với từng quy mô.