Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Theo nhà sản xuất khuyến cáo thì Ajitein được phối trộn với tỷ lệ thay thế không quá 50% trên 1 sản phẩm, ví dụ: quý khách hàng có thể thay 50% bột cá đang sử dụng, 50% bột gia cầm hay 50% bột xương thịt đang dùng trong công thức, và không quá 10% trên tổng khẩu phần.