Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đạm đơn bào Ajitein 52% đạm chứa vị Umami là vị của glutamate (bột ngọt), một acid amin tham gia cấu thành nên protein. Vị Umami lưu lâu hơn các vị cơ bản khác, lan tỏa khắp bề mặt lưỡi mang lại cảm giác kích thích vị giác và tăng tiết nước bọt. Từ đó, Ajitein giúp vật nuôi ăn ngon miệng hơn,