Page ARCHIVE

quản lý cung cách làm việc cá nhân

KỸ NĂNG MỀM: “QUẢN LÝ CUNG CÁCH LÀM VIỆC CÁ NHÂN”

KỸ NĂNG MỀM: “QUẢN LÝ CUNG CÁCH LÀM VIỆC CÁ NHÂN” Thứ Bảy ngày 16/07/2021 vừa qua, Công ty tham gia chương trình Đào tạo Kỹ năng mềm cho toàn bộ CBNV Công ty, được Thầy Adrew chia sẻ với chủ đề : “Quản lý cung cách làm việc cá nhân”. Với tình hình dịch...