Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
moi nguy tu doc to nam moc 04
Tin tức thị trường

Mối nguy từ độc tố nấm mốc

. Để giảm thiểu thiệt hại, các nhà chăn nuôi cần hiểu rõ về độc tố nấm mốc trong thức ăn ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe vật nuôi và có giải pháp phòng ngừa hiệu quả.

Xem tiếp »
doc to nam moc tren heo 05
Kỹ thuật chăn nuôi

Độc tố nấm mốc trên heo

Trong các loài vật nuôi, heo là loài mẫn cảm nhất với độc tố nấm mốc. Mức độ ảnh hưởng của độc tố nấm mốc đến sức khỏe của heo.

Xem tiếp »