TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Với chặng đường đã hơn 10 năm có mặt trên thị trường, cùng định hướng ``CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH`` giữa tất cả những nhân sự trong Tân Hữu Quí. Chúng tôi luôn hướng đến sự cộng tác và những nhân sự tiềm năng để cùng nhau, chúng ta sẽ luôn tiếp tục bước tiến đến sự phát triển bền vững

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trưởng phòng Nhân sự là người quản trị nguồn lực trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm phát triển, triển khai các chiến lược nhân sự phù…

Read more
18Th5
NHÂN VIÊN KINH DOANH

Tuyển dụng

NHÂN VIÊN KINH DOANH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Mức lương: cạnh tranh – Thưởng: Doanh thu – Hưởng các quyền lợi theo Luật quy định – Chính sách đãi ngộ chung: Khám sức…

Read more
18Th5
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Mức lương: cạnh tranh – Thưởng: Doanh thu – Hưởng các quyền lợi theo Luật quy định – Chính sách đãi ngộ chung: Khám sức…

Read more
18Th5