TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Với chặng đường đã hơn 10 năm có mặt trên thị trường, cùng định hướng ``CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH`` giữa tất cả những nhân sự trong Tân Hữu Quí. Chúng tôi luôn hướng đến sự cộng tác và những nhân sự tiềm năng để cùng nhau, chúng ta sẽ luôn tiếp tục bước tiến đến sự phát triển bền vững

NHÂN VIÊN MUA HÀNG

Tuyển dụng

NHÂN VIÊN MUA HÀNG

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị trí: Nhân viên Mua hàng Cấp bậc: Nhân viên Số lượng: 01 Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30/10/2021 MÔ TẢ CÔNG VIỆC…

Read more
18Th9
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị trí: Trưởng phòng Kinh Doanh Cấp bậc: Trưởng phòng Số lượng: 01 Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/10/2021 QUYỀN LỢI – Mức…

Read more
15Th9
NHÂN VIÊN KINH DOANH

Tuyển dụng

NHÂN VIÊN KINH DOANH

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị trí: Nhân viên Kinh doanh Cấp bậc: Nhân viên Số lượng: 02 Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/10/2021 QUYỀN LỢI – Mức…

Read more
15Th9
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ KIÊM LỄ TÂN

Tuyển dụng

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ KIÊM LỄ TÂN

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị trí: Nhân viên HCNS kiêm Lễ Tân Cấp bậc: Nhân viên Số lượng: 01 Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/09/2021 MÔ TẢ…

Read more
14Th9
CHUYÊN VIÊN MARKETING

Tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN MARKETING

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị trí : CHUYÊN VIÊN MARKETING Cấp bậc : CHUYÊN VIÊN Số lượng : 01 người   Hình thức : Toàn thời gian MÔ TẢ CÔNG VIỆC…

Read more
9Th9
TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trưởng phòng Nhân sự là người quản trị nguồn lực trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm phát triển, triển khai các chiến lược nhân sự phù…

Read more
18Th5