Page ARCHIVE

CHALLENGE 10 DAYS LIVE STRONG

CHALLENGE 10 DAYS LIVE STRONG

1. CHALLENGE 10 DAYS LIVE STRONG – TAN HUU QUI  Trải qua gần 2 tháng chúng ta làm việc online tại nhà, nhiều lúc chúng ta cảm thấy buồn chán, uể oải, ngày nào cũng phải đối mặt với Zoom Meeting, không có hứng thú để tiếp tục công việc. Vậy thì chúng ta cần...