Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

8 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu Thức ăn chăn nuôi (TACN) và Nguyên liệu ước đạt 3,73 tỷ USD

Theo ước tính, kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu (TACN&NL) về Việt Nam trong tháng 8/2022 đạt 650 triệu USD, tăng 41% so với tháng trước và tăng 63,5% so với tháng 8/2021. 8 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu Thức ăn chăn nuôi (TACN) và Nguyên liệu…

Read More