Page ARCHIVE

QUI TRÌNH SẢN XUẤT AJITEIN TỪ NẤM MEN

AJITEIN là sản phẩm đạm đơn bào cao cấp, được sản xuất do quá trình lên men tinh bột củ mì (Tapioca Starch) và mật rỉ đường (Molasses) bởi các dòng nấm men (Yeast), sau khi chiết xuất MSG (bột ngọt). QUI TRÌNH SẢN XUẤT AJITEIN: Lọc: Phần dung dịch thu được sau quá trình...