Page ARCHIVE

Thi đua chào mừng Sinh nhật Công ty

THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 11 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY

Chào mừng sự kiện Kỷ niệm 11 năm thành lập Công ty Tân Hữu Quí BTC triển khai 2 chương trình mới nhằm giao lưu, thi đua, gắn kết tinh thần đoàn kết của CBNV  và tạo cơ hội để mỗi CBNV thể hiện sự sáng tạo, tư duy cải tiến đổi mới, cơ hội...