Page ARCHIVE

Giám Đốc Điều Hành

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị trí: Trưởng phòng Kinh Doanh Cấp bậc: Trưởng phòng Số lượng: 02 Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/10/2021 QUYỀN LỢI – Mức lương: cạnh tranh – Thưởng: Doanh thu – Hưởng các quyền lợi theo Luật quy định – Chính sách đãi ngộ chung: Khám sức khỏe,...