Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

VietStock 2022 – Triển lãm lớn nhất về chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt

Thời gian: 12/10/2022 - 14/10/2022 Giờ mở cửa: 08:30 - 17:00 Vào cửa: Đăng ký Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) 1. Giới thiệu về triển lãm Vietstock 2022 Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004, với sự ủng hộ nhiệt tình của Cục Chăn nuôi (Bộ…

Read More