Page ARCHIVE

Giám Đốc Điều Hành

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị trí: Giám Đốc Điều Hành Cấp bậc: Giám Đốc Số lượng: 01 Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30/10/2021 MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phát triển kế hoạch kinh doanh phù hợp với các mục tiêu ngăn shanj, dài hạn của Công ty. Điều hành và quản lý đội...
Giám Đốc Điều Hành

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị trí: Trưởng phòng Kinh Doanh Cấp bậc: Trưởng phòng Số lượng: 02 Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/10/2021 QUYỀN LỢI – Mức lương: cạnh tranh – Thưởng: Doanh thu – Hưởng các quyền lợi theo Luật quy định – Chính sách đãi ngộ chung: Khám sức khỏe,...
Giám Đốc Điều Hành

NHÂN VIÊN KINH DOANH

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị trí: Nhân viên Kinh doanh Cấp bậc: Nhân viên Số lượng: 03 Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/10/2021 QUYỀN LỢI – Mức lương: cạnh tranh – Thưởng: Doanh thu – Hưởng các quyền lợi theo Luật quy định – Chính sách đãi ngộ chung: Khám sức khỏe,...