Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Giám Đốc Điều Hành

NHÂN VIÊN KINH DOANH

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị trí: Nhân viên Kinh doanh Cấp bậc: Nhân viên Số lượng: 03 Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/10/2021 QUYỀN LỢI - Mức lương: cạnh tranh - Thưởng: Doanh thu - Hưởng các quyền lợi theo Luật quy định - Chính sách đãi ngộ chung:…

Read More