Page | Tân Hữu Quí

Giám Đốc Điều Hành

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị trí: Giám Đốc Điều Hành Cấp bậc: Giám Đốc Số lượng: 01 Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30/10/2021 MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phát triển kế hoạch kinh doanh phù hợp với các mục tiêu ngăn shanj, dài hạn của Công ty. Điều hành và quản lý đội...