Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tân Hữu Quí tổ chức Workshop Đạm Đơn Bào – tối ưu hiệu quả sử dụng

Với xu hướng sử dụng Đạm Đơn Bào đang ngày càng tăng của các Nhà máy TĂCN và các Trang trại chăn nuôi lớn, đã khẳng định sự ưu việt của dòng sản phẩm này trong thành phần công thức, đảm bảo dinh dưỡng cho vật nuôi trong khi giá thành lại giảm đáng kể,…

Read More