Skip to content Skip to footer

PGS.TS Dương Duy Đồng

Cố vấn chuyên môn

Nguyên Trưởng bộ môn Dinh Dưỡng, nguyên Phó Hiệu Trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM

 dong.duongduy@hotmail.com

Phụ trách hoạch định chiến lược, định hướng, phát triển thị trường & điều hành chung doanh nghiệp

 hntthuc@tanhuuqui.com

Nguyễn Thành Luân

Phó Giám Đốc

Phụ trách hệ thống công nghệ, phát triển Marketing và xây dựng văn hóa doanh nghiệp

 ntluan@tanhuuqui.com

Lê Thị Hồng Lam

Trưởng phòng Tài Chính Kế Toán

Phụ trách tài chính kế toán và hoạt động hành chính nhân sự doanh nghiệp

 ketoan01@tanhuuqui.com

Huỳnh Thị Hồng Tươi

Trưởng phòng Kinh Doanh Nông Sản

Phụ trách hoạt động thu mua và kinh doanh các nguyên liệu nông sản

 muahang01@tanhuuqui.com

Bùi Thị Phalel

Trưởng phòng Kinh Doanh Phụ Gia

Phụ trách hoạt động sản xuất, thu mua và thương mại các sản phẩm phụ gia chăn nuôi

 kinhdoanh03@tanhuuqui.com

Vương Thị Kim Cúc

Trưởng bộ phận R&D

Phụ trách hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm

 kinhdoanh06@tanhuuqui.com

Lê Huyền Bảo Trân

Phó Giám Đốc Vận Hành

Phụ trách hoạt động vận hành, hành chính nhân sự, tối ưu nguồn lực Doanh Nghiệp

 lhbtran@tanhuuqui.com