Page ARCHIVE

Vị thuyền trưởng thâm lặng

VỊ THUYỀN TRƯỞNG THẦM LẶNG

VỊ THUYỀN TRƯỞNG THẦM LẶNG Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19. Nhiều doanh nghiệp đã thực hiện phương án làm việc online tại nhà. Công ty Tân Hữu Quí dưới sự lãnh đạo tài tình của Giám đốc, có tầm nhìn xa, có kế hoạch và triển khai các...