Page ARCHIVE

NÔNG NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG – ĐIỂM TỰA VỮNG CHẮC CỦA NỀN KINH TẾ

Đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát tại Việt Nam từ ngày 27-4-2021 gây tác động không nhỏ tới sản xuất nông nghiệp, làm đứt gãy, gián đoạn chuỗi cung ứng, song ngành nông nghiệp vẫn tăng trưởng và đang đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế của đất nước. Hãy cùng Tân...

THỦY SẢN ĐBSCL THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Sản lượng thủy sản ĐBSCL đang phát triển trước tác động của biến đổi khí hậu.