Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Người chăn nuôi bỏ chuồng vì gánh nặng chi phí P3: Chuồng trại tan hoang ở “thủ phủ” chăn nuôi lợn miền Bắc

Từng là "thủ phủ" chăn nuôi lợn nổi tiếng ở miền Bắc nhưng đến nay hàng loạt chuồng trại chăn nuôi ở xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục (Hà Nam) đã bị bỏ hoang, bên trong các trại khóa trái lâu ngày là các ô chuồng đổ nát. Hỏi chuyện chăn nuôi, nông dân ở…

Read More