Page ARCHIVE

THỦY SẢN ĐBSCL THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Sản lượng thủy sản ĐBSCL đang phát triển trước tác động của biến đổi khí hậu.

CƠ HỘI KHỞI SẮC NGÀNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CUỐI NĂM 2021

Xuất khẩu thủy sản chủ lực khác đồng loạt giảm mạnh trong tháng 8 do ảnh hưởng của Covid-19. Tuy nhiên, các thị trường đang dần phục hồi như Mỹ, EU, Nhật… khi dịch bệnh được khống chế. Mở ra cơ hội khởi sắc xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong 3 tháng cuối năm...