Page ARCHIVE

THỦY SẢN ĐBSCL THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Sản lượng thủy sản ĐBSCL đang phát triển trước tác động của biến đổi khí hậu.
Cách sử dụng hiệu quả Mix-Alive trên thủy sản

CÁCH SỬ DỤNG HIỆU QUẢ SẢN PHẨM MIX-ALIVE TRÊN THỦY SẢN

PHÒNG BỆNH Cách sử dụng hiệu quả Mix-Alive trên thủy sản. Ngành nuôi trồng thủy sản là một ngành có quá trình sản xuất mang tính đặc thù riêng biệt. Trong suốt quá trình nuôi luôn phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ điều kiện môi trường, ngoại cảnh và tác động của con người....