Skip to content Skip to footer

CẢM ƠN … NGƯỜI TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT

Có rất nhiều người hàng ngày đến với công  ty vì đó là trách nhiệm, là bổn phận cần thực hiện để kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Nhưng ở Tân Hữu Quí này, vượt lên trên cả lợi ích vật chất cơ bản, tôi thấy sự khác biệt.

Đó là sự quan tâm nhau như người thân trong gia đình.

Bởi mỗi buổi sáng vào văn phòng tôi nhận được lời hỏi thăm sức khỏe và tình hình công việc. Là khi cuối giờ làm việc mà tôi còn việc chưa xong, có chị em chạy lại hỏi thăm xem có gì giúp đỡ, hoặc ít nhất nếu có thể, họ sẽ nán lại đợi tôi về chung mặc dù chẳng chung đường.

Đó là sự  chia sẻ và kỹ năng phản hồi chân thật giúp nhau tốt hơn.

Bởi những lúc công việc với tôi còn chưa thuần thục, các anh chị sẵn sàng ngồi giải thích 1 lần, 2 lần , 3 lần … Nhiều lúc nghe các anh giải thích, tôi chẳng hiểu gì, nhưng tôi luôn ngưỡng mộ khả năng kiên nhẫn của các anh chị dành cho một đứa chậm hiểu như tôi.

Tôi không thích họp, vì họp nghe nặng nề quá. Nhưng dần dà tôi nhận ra, đó chỉ là một từ ngắn gọn xúc tích nhất để gọi mọi người tập trung ngồi lại với nhau. Tôi thích dùng từ phản hồi chân thật. Vì đúng như ý nghĩa dài dòng của nó, khi một vấn đề xảy ra ngoài dự kiến, chúng tôi cùng ngồi xuống với nhau phân tích vấn đề, đóng góp ý kiến để tìm ra những cách làm tốt hơn.

Là sự tôn trọng và khích lệ mỗi người thể hiện hết khả năng bản thân và con người thật.

Là mỗi buổi sáng bước vào văn phòng, tôi được truyền năng lượng bởi sự hồ hởi vui tươi của mọi người hòa trong tiếng chào nhau buổi sáng

Là đâu đó trong những buổi ăn uống quây quần, họ khoác vai nhau hát dăm ba bài, kể dăm ba câu chuyện cười.

Là thi thoảng khi buồn bã, họ biết mình sẽ được lắng nghe.

Là hằng năm, mọi người hồ hởi cùng gia đình tham gia ngày hội gia đình Tân Hữu Quí,

Và những lúc gia đình lớn tụ họp, chúng tôi tự thấy tự hào vì gia đình Tân Hữu Quí ngày càng lớn thêm.

Cảm ơn các Anh Chị, những người đã cùng nhau tạo ra sự khác biệt.

Leave a comment