Skip to content Skip to footer

CHUYỂN ĐỔI NỀN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI, BỀN VỮNG

Chiều 12/11, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Định hướng chuyển đổi nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Đây là một trong 9 chuyên đề khoa học do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì và là một trong hơn 20 Chuyên đề khoa học phục vụ tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nghị quyết mới về nông nghiệp

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết thực hiện Nghị quyết 26, Ban Kinh tế Trung ương đã và đang tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan để rà soát tổng thể những thành tựu, cũng như những hạn chế, tồn tại trong thực hiện Nghị quyết 26, qua đó đề xuất một dự thảo nghị quyết mới để trình Bộ Chính trị và Trung ương xem xét thông qua.

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 cho biết, dự thảo nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được ban hành tới đây sẽ đánh giá chính xác và sát với tình hình thực tế hiện trạng lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay. Đồng thời, đề xuất những nhóm giải pháp thực hiện trong thời gian tới, có tính đến phát huy những kết quả và thành tựu đã đạt được, cũng như xác định những yếu tố mới trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam trong thời gian tới.

Vấn đề biến đổi khí hậu

Dự thảo nghị quyết này cũng xem xét tới vấn đề biến đổi khí hậu; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số khi hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng. “Điều đó đòi hỏi chúng ta phải đáp ứng được các yêu cầu, tiêu chuẩn của các nước để có những đột phá và bước tiến mạnh mẽ hơn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời gian tới”, ông Nguyễn Duy Hưng nói.

nông nghiệp

Cũng theo Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng, dự thảo nghị quyết đề ra nhiều nhóm giải pháp, từ xây dựng thể chế; tăng cường nhận thức; ứng dụng công nghệ; chuyển đổi số và một vấn đề quan trọng là tăng cường vốn đầu tư của Nhà nước, huy động mọi nguồn lực xã hội  cùng tham gia phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Định hướng phát triển

Nông nghiệp sinh thái

“Nói tới nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh thì phải tính toán để phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số và coi đây là khâu đột phá để thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp Việt Nam”, ông Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm định hướng sự phát triển của lĩnh vực này trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu và xoay quanh ba trụ cột: “Nông nghiệp sinh thái”, “Nông thôn hiện đại”, “Nông dân thông minh” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Xây dựng nông thôn mới

Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho rằng, Nghị quyết 26 được ban hành rất kịp thời, đi ngay vào cuộc sống. Tuy nhiên, bối cảnh mới đòi hỏi cần tổng kết sâu sắc việc thực hiện, đồng thời đề xuất ban hành nghị quyết mới để định hướng sự phát triển của lĩnh vực này, giúp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại nông nghiệp gắn chặt hơn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, gắn với đô thị hóa.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý đã nghe 5 báo cáo khoa học và thảo luận nhiều nội dung xoay quanh cơ sở lý luận và nội hàm về quan điểm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Các ý kiến khẳng định ý nghĩa quan trọng và những kết quả đạt được của Nghị quyết 26, đã  phát huy hiệu quả cao trong cuộc sống, đồng thời, đề xuất các nội dung làm rõ mô hình sẽ chuyển đổi của nông nghiệp Việt Nam thời gian tới.

Theo dõi Tân Hữu Qúi để cập nhật tin tức mới nhất!

Youtube: https://www.youtube.com/tanhuuqui

Fanpage: https://www.facebook.com/tanhuuqui

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Leave a comment