Skip to content Skip to footer

KỸ NĂNG MỀM: “NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ”

Nằm trong chương trình đào tạo Kỹ năng mềm cho cán bộ nhân viên Công ty Tân Hữu Quí năm 2021, buổi học thứ hai được Giảng viên Cao Thị Hồng Phượng chia sẻ với chủ đề “NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ” diễn ra vào ngày 06.03.2021

Kỹ năng giải quyết vấn đề là một trong những kỹ năng rất cần thiết trong học tập và làm việc bởi cuộc sống là một chuỗi những vấn đề đòi hỏi chúng ta phải giải quyết mà không vấn đề nào giống vấn đề nào và cũng không có một công thức chung nào để giải quyết mọi vấn đề. Điều quan trọng là chúng ta phải tự trang bị cho mình những hành trang cần thiết để khi vấn đề nảy sinh thì chúng ta có thể vận dụng những kỹ năng sẵn có để giải quyết vấn đề đó một cách hiệu quả nhất.

Việc lập bảng phân tích 5 Why chặt chẽ có thể chứng minh và khoanh vùng được phạm vi ảnh hưởng. Một khi tìm được nguyên nhân gốc rễ, việc chỉnh sửa, làm lại hay rà soát trong phạm vi được khoanh vùng sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc làm lại tất cả. 

Cách sử dụng phương pháp 5 why này chính là bắt đầu từ kết quả cuối cùng, hãy đặt câu hỏi với nó và suy ngược lại để tìm nguyên nhân gốc rễ. Đây là một phương pháp dễ sử dụng và mang lại hiệu quả cao, nhằm xử lý tình huống, giải quyết các vấn đề và đưa ra cách giải quyết tốt nhất. Để tìm ra nguyên nhân chính một cách hiệu quả thì bạn phải chắc chắn rằng những câu trả lời của bạn dựa trên thực tế và logic. Tiếp tục đặt các câu hỏi “tại sao” tiếp theo để đi đến nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Từ đó tìm ra biện pháp để ngăn chặn vấn đề tái phát.

Qua buổi học chúng ta có thể thấy quá trình đặt câu hỏi 5 why để giải quyết vấn đề này thích hợp là bắt đầu từ những vấn đề đơn giản đến khó vừa phải. Với những vấn đề phức tạp thì cần đến cách giải quyết chi tiết hơn.

Nhờ phân tích 5 Why mà chúng ta tìm ra được nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân gốc rễ, từ đó có hành động khắc phục hậu quả và hành động ngăn chặn tái diễn. Tiết kiệm chi phí cho tổ chức nhờ ngăn chặn rủi ro phát sinh vấn đề tương tự.

Leave a comment