Skip to content Skip to footer

TÂN HỮU QUÍ ĐÓN NHẬN BẰNG CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

Ngày 16/03/2021 vừa qua, Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Hữu Quí đón nhận bằng Chứng nhận ISO 9001:2015 cho lĩnh vực Phân phối các loại nguyên liệu phụ gia dùng trong thức ăn chăn nuôi, được cấp bởi Công ty Cổ phần chứng nhận Quốc tế

Toàn cảnh buổi lễ trao chứng nhận ISO 9001:2015

Đây là sự kiện đánh dấu kết quả nỗ lực của Ban Giám Đốc và toàn thể cán bộ nhân viên trong việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Hoàng Ngọc Trí Thức – Giám Đốc Công ty cho biết, việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào các hoạt động của Công ty là thực sự cần thiết. Được đón nhận chứng chỉ ISO 9001:2015 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò của Công ty trong việc hòa nhập, tiếp cận phương pháp quản lý tiên tiến của quốc tế.

Ông Hoàng Ngọc Tri Thức – Phát biểu trong buổi lễ

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức cần chứng tỏ năng lực của mình trong việc cung cấp sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, kết quả giải quyết công việc…) đáp ứng yêu cầu của khách hàng (người sử dụng sản phẩm, dịch vụ; Cơ quan cấp trên; Lãnh đạo; người giao nhiệm vụ; người sử dụng kết quả giải quyết công việc…) và các yêu cầu của luật định, chế định có liên quan. Chuyên gia công bằng bên ngoài được gọi là các tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá tại cơ sở để xác định xem liệu công ty có tuân thủ theo tiêu chuẩn hay không. Nếu họ tuân thủ thì sẽ được cấp chứng chỉ có địa chỉ, phạm vi hoạt động và dấu của tổ chức công nhân – tổ chức công nhân sự hợp pháp của tổ chức chứng nhận đó.

Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên công ty Tân Hữu Quí tin rằng, việc đạt chứng nhận ISO chỉ là bước khởi đầu, Tân Hữu Quí cam kết sẽ tiếp tục duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Công ty trong những năm tiếp theo.

Leave a comment